“Qo’yliq dehqon bozori” aksiyadorlik jamiyati  Ustavi  11.06.2019 (.pdf) Yuqlab olish