Text to speech   Click to listen highlighted text! Text to speech Powered By GSpeech

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  
Полное: Акционерное общество «Quyliq dehqon bozori»  
Сокращенное: АО «Quyliq dehqon bozori»  
Наименование биржевого тикера    
2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:  
Местонахождение: г.Ташкент, Бектемирский р-н, ул.Фаргона йули, Бозор майдони  
Почтовый адрес: 100026, г.Ташкент, Бектемирский р-н, ул.Фаргона йули, Бозор майдони  
Адрес электронной почты qoyliqdeхqonbozori @ mail.ru  
Официальный веб-сайт: www.kuylyuk-bozori.uz  
Вид общего собрания: Годовое  
Дата проведения общего собрания 29.04.2016г.  
Дата составления протокола общего собрания 07.05.2016г.  
Место проведения общего собрания г.Ташкент, Бектемирский р-н, ул.Фаргона йули, Бозор майдони  
Кворум общего собрания 86,37  
Вопросы поставленные на голосование Итоги голосования  
за против воздержались  
% количество % количество % количество  
1 « Qo’yliq dehqon bozori » АЖнинг 2015 йил фаолияти якуни юзасидан жамият директорининг ҳисоботини тасдиқлаш ва унинг фаолиятига бахо бериш. 100 930290 0 0 0 0  
2 Жамиятнинг 2015 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чиқиш. 100 930290 0 0 0 0  
3 Жамият тафтиш комиссиясининг ўз ваколати доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосалари. 100 930290 0 0 0 0  
4 Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича йиллик хисоботинитасдиқлаш. 100 930290 0 0 0 0  
5 Жамият Кузатув Кенгашининг ўз ваколати доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хисоботи. 100 930290 0 0 0 0  
6 Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича фойда ва зарарлари хисобварағини тасдиқлаш, унинг фойдаси ва зарарларини тақсимлаш. 100 930290 0 0 0 0  
7 Жамиятнинг 2016 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси» хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси”ни тасдиқлаш. 100 930290 0 0 0 0  
8 Жамият директорини сайлаш . 100 930290 0 0 0 0  
9 Жамиятнинг Кузатув кенгашини сайлаш 100 930290 0 0 0 0  
10 Жамият Тафтиш коммисиясини сайлаш 100 930290 0 0 0 0  
11 Жамият Уставига узгартириш киритиш 100 930290 0 0 0 0  
12 “Жамият акциядорлари умумий йиғилиши тўғрисидаги Низом”га ўзгартириш киритиш 100 930290 0 0 0 0  
13 “Жамият Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низом”га ўзгартириш киритиш 100 930290 0 0 0 0  
14 Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини рағбатлантириш тўғрисидаги низомни янги таҳрирда тасдиқлаш 100 930290 0 0 0 0  
15 “Жамият Ижроия органи тўғрисидаги Низом”га ўзгартириш киритиш 100 930290 0 0 0 0  
16 Жамиятнинг “Ташкилий тузилмаси” ни тасдиқлаш 100 930290 0 0 0 0  
17 Жамиятнинг “Корпоратив бошқарув Кодекси” иловага мувофиқ тасдиқлансин ва унга риоя қилиш тасдиқлаш 100 930290 0 0 0 0  
18 Жамиятни ўрта муддатга ривожлантиришнинг стратегияси” тасдиқлаш 100 930290 0 0 0 0  
19 Жамиятнинг узоқ муддатга ривожлантиришнинг стратегияси” тасдиқлаш 100 930290 0 0 0 0  
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:  
1 « Qo’yliq dehqon bozori» АЖнинг 2015 йил фаолияти якуни юзасидан жамият директорининг хисоботи тасдиқлансин ва унинг фаолиятига қониқарли бахо берилсин.  
2 Жамиятнинг 2015 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текширувига мувофиқ ижобий аудиторлик хулосаси инобатга олинсин.  
3 Жамият тафтиш комиссиясининг хулосаси инобатга олинсин ва тасдиқлансин.  
4 Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича йиллик хисоботи инобатга олинсин ва тасдиқлансин.  
5 Жамият Кузатув Кенгашининг 2015 йилдаги хисоботи инобатга олинсин ва тасдиқлансин.  
6 Жамиятнинг молиявий имконияти инобатга олиниб, 2015 йил якуни бўйича олинган 338 371,4 минг сўм соф фойданинг 5%, яъни 16.918,6 минг суми захира жамгармасига ва колган 321.452,8 минг суми жамиятни ривожлантиришга ажратилсин  
7 Жамиятнинг 2016 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси» хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси” иловага мувофиқ тасдиқлансин  
8 Жамият директори этиб Шоисламов Файзулла Шоисламович сайлансин.  
9 Жамият Кузатув Кенгаши аъзолари сайлансин: Ерматов Абдухалил, Хакимов Рауф Арипович, Халиллаев Расулжон Аминбаевич, Иброхимов Тўлқин Сабитович, Комолов Толмас Каримович, Мухиддинов Фахриддин, Саримсоқов Алишер Тухтамишевич.  
10

Жамият Тафтиш Комиссиясини сайлансин: Хошимов Баходир Дониярович, Азизов Азизбек Равшанович,

Бейбутаева Камиля Турановна.

 
11 Ўз.Р. “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар хуқуқларини химоя қилиш тўғрисида”ги қонунига мувофиқ жамият Уставига ўзгартиришлар киритиш иловага мувофиқ тасдиқлансин.  
12 “Жамият акциядорлари умумий йиғилиши тўғрисидаги Низом”га ўзгартириш киритиш иловага мувофиқ тасдиқлансин.  
13 “Жамият Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низом”га ўзгартириш киритиш иловага мувофиқ тасдиқлансин.  
14 “Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини рагбатлантириш тўғрисидаги Низом”ни (янги тахрирда) тасдиклансин.  
15 “Жамият Ижроия органи тўғрисидаги Низом”га ўзгартириш киритиш иловага мувофиқ тасдиқлансин.  
  16 Жамиятнинг “Ташкилий тузилмаси” (янги тахрирда) иловага мувофиқ тасдиқлансин.  
17 Жамиятнинг “Корпоратив бошқарув Кодекси” иловага мувофиқ тасдиқлансин ва унга риоя қилиш тасдиқлансин. “Корпоратив бошқарув кодекси”га илова тариқасида ишлаб чиқиладиган низом ва йўриқномаларни тасдиқлаш хуқуқи жамият Кузатув кенгашига берилсин.  
18 “Жамиятнинг ўрта муддатга ривожлантиришнинг стратегияси” иловага мувофиқ тасдиқлансин.  
19 “Жамиятнинг узоқ муддатга ривожлантиришнинг стратегияси” иловага мувофиқ тасдиқлансин.  
Информация о кандидатах
Ф.И.О. Место работы Принадлежащие им акции Количество голосов
количество тип
1 Ерматов Абдухалил Бектемир тумани хоким уринбосари 0 0 930290
2 Хакимов Рауф Арипович Тошкент шахар Савдо , хизмат курсатиш сохаси ва халкистеъмоли моллари ишлаб чикариш департаменти бошлигининг биринчи уринбосари 0 0 930290
3 Саримсаков Алишер тухтамишевич Тошкент шахар Савдо , хизмат курсатиш сохаси ва халкистеъмоли моллари ишлаб чикариш департаменти булим бошлиги 0 0 930290
4 Халиллаев Расулжон Аминбаевич Тошкент шахар хокимияти СХКСХИМИЧ Департаменти бошлиғининг маслахатчиси 0 0 930290
5 Камолов Толмас Каримович «Тошбозорсавдо» уюшмаси булим бошлиги 0 0 930290
6 Ибрахимов Тулкин Тошбозорсавдо» уюшмаси булим бошлиги 0 0 930290
7 Мухитдинов Фахриддин акциядор 14 простые 930290

 

 

Мобильная версия

responsive web design

СТАТИСТИКА ОБРАЩЕНИЙ

За 2023 год поступило обращений:
Устные обращения 12
По телефону / факсу 5
Через корпоративный сайт / эл. почту 2
Посредством Единого портала интерактивных гос. услуг 1
Другими способами 3
Всего: 23
Находятся на рассмотрении: 10
Ответ отправлен: 13

Полезные ссылки

gov rus
press rus
epigu-ru
deponet
csm-ru
gki-ru

Онлайн опрос

Какие материалы на сайте нужно больше освещать?

Информация об обществе - 23.5%
Информация по услугам - 23.5%
Строительные работы, выполняемые обществом - 0%
Образовательно-практическая деятельность общества - 23.5%
Новости по республике - 11.8%

Всего голосов:: 17
Голосование по этому опросу закончилось в: июня 23, 2024

Подписаться на рассылку

Контакты

Адрес: 100026, г. Ташкент, Бектемирский р-н, ул. Фаргона йули
Тел.: (+9971) 295-85-93
Факс: (+99871) 295-93-66
map small

Подробнее...

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech